Archive by Category Mevzuat Duyurusu

Featured Image
Mevzuat Duyurusu / 13 Şubat 2024 / by ibrahim

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024) 2024/1 Ürün Güvenliği Tebliği, eski tebliğ ile karşılaşıldığında; ÇIKAN GTİP’LER 7013.41.10.00.00 7013.41.90.00.00 7013.49.10.00.00 7013.49.91.00.00 7013.49.99.00.00 GİREN GTİP’LER 7224.10.10.00.00 7224.10.90.00.00 7224.90.02.00.11 7224.90.02.00.19 7224.90.05.00.00 7224.90.07.00.00...

Devamını oku
Featured Image
Mevzuat Duyurusu / 24 Kasım 2023 / by ibrahim

İthalatta KDV indirim hakkı kaldırıldı

İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisi indirim hakkının kaldırılması kararlaştırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ithalatta KDV indirimiyle ilgili düzenlemeye gidildi. Buna göre, ithalatta gözetim uygulamasına tabi mallara ilişkin gümrük...

Devamını oku
Featured Image
Mevzuat Duyurusu / 24 Ekim 2023 / by ibrahim

İlaç İhracat İzni

Haziran 2023 tarihli değişiklik ile ilaç ihraç edecek firmaların yapısı ve yetki alanları Sağlık Bakanlığı kapsamında değiştirilmiş.  Buna göre 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile aşağıdaki şartlara haiz firmalar ihracat izinleri alabilecektir. Bu bilgiler yayınlanan tebliğ ve yönetmeliklere göre bildirim yapılmakta olup uygulama...

Devamını oku
Featured Image
Mevzuat Duyurusu / 15 Ekim 2023 / by ibrahim

İGMD Online Dersler

Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavlarına hazırlık amacıyla hazırlanan eğitim programımız 14.10.2023 ile 15.10.2023 tarihlerinde Değerli Eğitmenimiz Sayın Rıdvan HALİLOĞLU’nun “Gümrük Tarifesi, Kıymet ve Menşe” konulu dersleri ile başlamıştır. Söz konusu eğitimde konu anlatımın yanı sıra...

Devamını oku
Featured Image
Mevzuat Duyurusu / 1 Ekim 2023 / by ibrahim

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-7 nde Değişiklik Yapılmasına…

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/7)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/31) Ticaret Bakanlığından: 20.09.2023 Tarih ve 32315 Sayılı R.G. MADDE 1- 31/12/2022 tarihli ve 32060 dördüncü mükerrer...

Devamını oku
Döviz Kurları