Mısır – Üretici Kayıt Sistemi

Faydalı Bilgiler

Mısır’a İhracat Hakkında

Mısır Üretici Kayıt Sistemi

Bülten Tarihi: 11 Mayıs 2016

MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ

BİLGİ NOTU

Mısır’a ihraç edilen belirli ürünler için Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Üretici Kayıt Sistemi” uygulaması başlatılmıştır. İlk olarak 31.12.2015 tarihinde duyurulmuş olan ve 16.01.2016 tarihinde alınan yeni bir karar ile güncellenen söz konusu uygulamanın 16 Mart 2016 tarihinden itibaren uygulanmasına başlanmıştır.

Söz konusu uygulamaya göre;

 • Aşağıda detaylı GTİP bilgisi verilen ürünleri Mısır’a mal ihraç eden ülke üreticilerinin veya ticari marka sahiplerinin, Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi – GOEIC’ye kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 • Sisteme kayıtlı fabrikalarda üretilmemiş veya sisteme kayıtlı ticari marka sahibi firmalardan ithal edilmemiş ürünlerin Mısır iç piyasasına girişine izin verilmeyecektir.
 • Kayıt sistemi sadece fabrikaları veya başka fabrikalara üretim yaptıran ticari marka sahibi firmaları kapsamaktadır. Dolayısıyla sadece alım-satım ile uğraşan ve ticari markaları bulunmayan dış ticaret firmaları kayıt yaptıramayacaktır. Bu firmaların Mısır’a ihracat yapabilmeleri için ürünleri aldıkları üreticilerin sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede, kayıt başvurusunda izlenecek yol aşağıda özetlenmektedir:

1. Belgelerin ilgili kurumlardan alınmasını müteakip öncelikle yeminli tercüme yaptırılacak, daha sonra sırasıyla noter onayı, Ticaret Odası onayı ve Valilik onayları yaptırılacaktır.

2. Türkçe ve Arapça tüm belgelerin üzerinde Noter, Oda ve Valilik onayları olmak zorundadır.

3. Hem Türkçe orijinal belgeler hem de Arapça tercümeler Mısır misyonlarına (Ankara’daki Büyükelçilik veya İstanbul’daki Başkonsolosluk) onaylatılacaktır.

4. Mısır misyonlarınca onaylanan belgeler (Türkçe orijinalleri ve Arapça tercümeleri), GOEIC’e elden teslim edilecektir. Başvuru yapmak için Türkiye’deki firmanın bir temsilcisi Mısır’a gelebileceği gibi, Mısır’da herhangi bir kişi/avukat/ithalatçı/bayii/distribütör vs. başvuru için yetkilendirilebilir. Başvuru sırasında 300 Mısır poundu (yaklaşık 100 TL) harç bedeli ödenmektedir.

5. GOEIC’e teslim ile kayıt başvurusu tamamlanmış olacaktır. Kayıt işleminin tamamlanması, evraklar incelendikten sonra Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile mümkün olabilmektedir.

6. Başvuru evrakları Arapça olup, nihai başvuruda evrakların İngilizce tercümesi kabul edilmemektedir.

Sisteme kayıt yaptıracak fabrikalar için gerekli belgeler ile ticari marka sahipleri için gerekli belgeler ayrı olup, ekte yer alan Kahire Ticaret Müşavirliğimiz tarafından hazırlanan bilgi notunda doldurulacak formların örnekleri ile beraber detaylı bir biçimde açıklanmaktadır.

Ayrıca, 2005/770 sayılı İhracat ve İthalat Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 94. Maddesi uyarınca GOEIC’e “White List” kapsamında kayıt yaptırmış firmalar, 2016/43 sayılı Karar kapsamında kayıt işlemlerini tamamlayana kadar mezkûr Kararın gerekliliklerini yerine getirmiş sayılmakta ve ihracat işlemlerine devam edebilmektedirler.

Söz konusu başvurunun GOEIC’ye elden yapılma zorunluluğu vardır. Aynı zamanda GOEIC’nin internet sitesinden online başvuru imkanı da bulunmakta olup, online başvurunun sadece ön bilgi almak ve sunulacak evrakların uygunluğunun başvuru öncesinde öğrenilmesi amacıyla kullanılabileceği ifade edilmektedir.

Uygulamaya Tabi Olan Hazırgiyim ve Konfeksiyon Tarife Pozisyonları

61, 62 ve 63 başlıklı gümrük tarife istatistik pozisyonları – GTİP’lerin hemen hemen tamamı için üretici kayıt sistemi uygulamasına tabi olup, hariç tutulan pozisyonlar aşağıda listelenmektedir:

 • 6113.0010
 • 6114.3010
 • 6115.10
 • 6116.1010
 • 6210.1010
 • 6210.2010
 • 6210.3010
 • 6210.4010
 • 6210.5010
 • 6211.3910
 • 6211.4910
 • 6212.2010
 • 6212.9010
 • 6216.0010
 • 6217

Uygulamaya Tabi Olan Tekstil Tarife Pozisyonları

Söz konusu uygulamaya tabi olan tekstil ürün GTİP’leri aşağıda sıralanmakta olup aynı zamanda 57 fasıl başlıklı “Halılar ve Dokumaya Elverişli Maddelerden Diğer Yer Kaplamaları”nın tamamı da kayıt sistemi uygulamasına tabi tutulmuştur:

 • 5007
 • 5111
 • 5112
 • 5113
 • 5208
 • 5209
 • 5210
 • 5211
 • 5212
 • 5309
 • 5311
 • 5407
 • 5408
 • 5512
 • 5513
 • 5514
 • 5515
 • 5516
 • 57
 • 5801
 • 5802
 • 5804
 • 5805
 • 5809
 • 5810.1090
 • 5810.1090
 • 5810.91
 • 5810.92
 • 5810.99
 • 60


GOEIC İletişim Bilgileri

Adres:                  1. Maarouf Street, off Ramsis st., Downtown, Kahire / MISIR

Telefon:              +202 – 25777223 / 25788641 / 25797334

E-mail:                  tsc@goeic.gov.eg ; askadmin@goeic.gov.eg

Web:                     www.goeic.gov.eg/en

Devamını oku: Mısır – Üretici Kayıt Sistemi
Mısır Üretici Kayıt Sistemi Bilgi Notu
Döviz Kurları