Türkiye

İthalat Firmalarının Dİkkatine - ÖNEMLİDİR PDF Yazdır e-Posta
 • Sayı : 2014 / 48
  Konu :Antrepo teminatı hk.
  İTHALAT YETKİLİSİNİN DİKKATİNE,

  02.12.2014/29193 Sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile, ithal eşyalarının konulduğu Genel Antrepoların teminat miktarları yeniden düzenlenmiş her eşyanın gümrük vergileri tutarının %20 fazlası tutarında teminat verilmesi kararlaştırılmıştır.

  Mevcut durumda Genel Antrepo İşleticilerince antrepoya konacak eşyaların tamamı için teminat mektubu verilebilmesi olasılığı zayıf görülmektedir. Antrepo işleticilerince teminat verilememesi durumunda antrepoya konulacak eşya için eşya sahibince teminat verilmesi gerekmektedir. Aksi halde gümrüklü antrepoya eşya konulamamaktadır.

  Konu ile ilgili iyileştirme yapılması için ilgili mercilerde girişimler sürmektedir. Ancak herhangi bir değişiklik olmadığı taktirde 17.12.2014 tarihinden itibaren Gümrüklü antrepolara konularak eşyaların vergiler tutarının %20 fazlası kadar eşya sahiplari tarafından teminat verilmesi gerekecektir.

  Bilgilerinize sunulur.

 • Eskiden nasıldı, şimdi ne değişiti diye sorulursa kısaca özet şu şekildedir.


  Mevcut durumda İthalat eşyalarınız antrepoya alınırken o antreponun götürü teminatı ile Antrepo rejimine tabi tutuyordu.

  *Burda Antrepoya Sadece kaldığı süre için bir Ardiye ücreti,

  *Gümrük Müşaviriniz ise Antrepo işlem ücreti kesiyordu.

  Şimdiki Durumda da aynı işlem yapılacak fakat; 

  *Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile Antrepoların Götürü teminat yetkisini elinden aldığı için ;(100.000 EUR Teminat ile 5.000.000 eur Antrepoya mal alabiliyordu) 

  *Antrepo rejimine tabi tut atacağınız eşyanız için ya Antrepo işleticisi Büyük miktarlarda Toplu teminat verecek ve onun teminatını kullanacaksınız, buda antrepo işletmesinin maliyetlerini arttırdığı için ya ardiye ücretlerinizde ciddi bir artış yada kullanılan teminat miktarı kadar size ek bir maliyet çıkaracaktır.

  *diğer bir uygulama ise her antrepo işlemi için Firma olarak sizin kendi teminatınızı verebilmenizdir. Toplu teminatta verebilirsiniz. Toplu teminat uygulamada firmalar için pratik gibi gözükse de antrepoya konulan eşyanın çıkış zamanın uzun olması ve eşya kıymetinin artması durumunda maliyet açısından mümkün olması pek gözükmemektedir.

  Bundan dolayı yeni uygulama bu güce sahip bir antrepo ile sizi çalışmaya itecek yada gelen eşyalarınızı Antrepo rejimine gerek olmayan Geçici depolama alanlarına koymanızı gerektirecektir. Şuan mevcut Geçici depolama alanlarının az olmasından ötürü, eşyaların buralara giriş yaparken sıra beklemesi( eşyanın ambara alınmasının bir kaç gün sürmesi ) ve çıkış işlemlerinin uzaması ( aşırı yoğunluktan ötürü çıkışların  mesai saatleri içinde yetişmemesi ve ertesi güne kalması gibi ) eşyalarınızı işlem sürelerinin uzamasına ve ürünlere geç ulaşmasına sebep olacaktır.

  Bilgilerinize,

  * Konu Hakkında ciddi sıkıntılar olduğu için temennimiz bu uygulamadan en kısa sürede vazgeçilmesi. • İlgili konu hakkında yapılan bildiriler:


UND, UTİKAD, İGMD, MÜSİAD ve İTO üyeleri yaptıkları ortak açıklamada, gümrük mevzuatındaki son değişikliği eleştirerek, “Son 10 yılın kazanımları heba ediliyor” dedi

İSTANBUL (DÜNYA) - Gümrük Yönetmeliği’nde ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nde yapılan değişikliklere tepki gösteren UND, UTİKAD, İGMD, MÜSİAD ve İTO üyeleri İstanbul’da bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması yaptı. Gümrük mevzuatında yapılan değişikliklerin son 10 yılın kazanımlarını bir kalemde heba ettiğini belirten üyeler, “Sektörün görüşü alınmadan yapılan son değişiklikler, dış ticaretimize büyük zarar verecek ve 2023 hedeflerini imkânsız hale getirecektir. İhracata dayalı bir büyüme politikası izleyen ülkemizin dış ticareti daralacaktır. Gümrük mevzuatı değişikliği ile yavaşlayacak ithalat ve ihracat operasyonları sebebiyle şehiriçi TIR trafiği artacak ve bu durum İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşamı zorlaştıracaktır” yorumunda bulundu.

Ekonomiye zarar verir

Birkaç suiistimal sebebiyle tüm sorumluluğun Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri (YGM) üzerine bırakılmasının yanlış bir uygulama yarattığını ifade eden sektör temsilcileri gümrük idarelerinin denetim ve gözetim yetkisinin her zaman mevcut olduğu düşünüldüğünde iki ayrı kontrol mekanizmasını bire indirmek ve bu işleri “sayıca yetersiz” gümrük memurlarına vermek ciddi gecikmelere neden olacağını ve ülke ekonomisine zarar vereceği görüşündeler. Sektör temsilcileri ayrıca uygulamanın Kyoto Sözleşmesi”ni ihlal ettiğini ifade ettiler.

Antrepo teminat sistemi değişti

Antrepolardaki mevcut “götürü teminat” sisteminin iptal edilmesi ile birlikte antrepo işleten sektör mensupları büyük mağduriyet yaşayacağı belirtilen açıklamada, mevcut sistemde, antrepo işleticileri tarafından verilen teminatların yeterli olmadığı gibi durumlar ile karşılaşılmazken anılan teminatların arttırılması antrepoların işletme maliyetlerini artıracağı ve ilave bürokratik işlemler yaratacağı ifade edildi.

Devletin depolama yerlerinin kapasitesi ve koşulları yetersiz

İstanbul genelindeki 216 adet genel antrepo yaklaşık 1 milyon metrekarelik toplam alana sahip olduğu vurgulanan ve teminat tutarını karşılayamayacak olan antrepolara konulamayan eşyalar sadece 20’de 1 oranındaki 50 bin metrekare ile sınırlı olan ve son derece yetersiz koşullara sahip, elleçleme ve aktarma işlemlerinin herhangi bir sigorta koruması kapsamında yapılmamasından dolayı hasar durumlarında muhatapsız kalınan devletin geçici depolama yerlerine konulmak zorunda kalınacağı belirtilen açıklamada; İthalat ve ihracat işlemlerinde büyük kayıplar ve beklemelerin yaşanacağı, taşımacılık sektöründe büyük düşüş olacağı, ve iş kayıplarının yaşanacağı ifade edildi.

Tüm sektör cezalandırılmamalı

Açıklamada, "Son dönemde birkaç firma tarafından gerçekleştirilen ihlallerin tüm sektöre mal edilmesi ve tüm sektörün töhmet altında bırakılması, yapılan haksızlığın bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Yaklaşık yıllık 6,.5 milyon Antrepo Beyannamesi ve Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi içindeki sadece birkaç suiistimalin tüm sektöre yüklenmesi ile büyük mağduriyet yaratılmakta ve suçlu ile suçsuzu ayırt etmeksizin herkesin cezalandırılmakta" denildi.

Artan fiziki kontrol zarar veriyor

Uygulamayla, "1996 yılında gümrük idarelerinin revizyonu ile ilgili Dünya Bankası'ndan almış olduğu kredi kapsamında verilen "fiziki kontrol oranları ihracatta %5, ithalatta ise %15’i geçmeyecek” taahhüdünden uzaklaşılmaktadır" denilen açakamada son derece modern ve elektronik risk analizlerinin yapıldığı bir ortamda etkin denetim uygulamalarının işletilememesi ve ticaretin kolaylaştırılması hedefl erine aykırı şekilde fiziki kontrol oranlarının %80’e yaklaşması ticari hayata zarar vereceği belirtildi.

2023 yılı hedefleri risk altında!

2023 dış ticaret hedefimizin sekteye uğrayacağı vurgulanan açıklamada “Ülkemizin 2023 yılına ilişkin 500 milyar dolar hedeflerine ulaşılması ve hükümetimizin ihracata dayalı büyüme modelinin devam ettirilmesi adına birkaç vaka sebebiyle ülkemiz dış ticaretine zarar verecek uygulamalara gidilmemesi, son yapılan Gümrük Mevzuat değişikliklerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı önderliğinde yeniden gözden geçirilmesi ve yasal ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve yasal olmayan ticaret ile etkin ve ortak akıl ile mücadele edilmesi önem arz etmektedir” denildi

http://www.dunya.com/mevzuat-degisikligi-ihracati-geriye-goturur-10-yil-heba-olur-247019h.htm