Türkiye

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/27) PDF Yazdır e-Posta
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/27)

 

17 Şubat 2015 Tarihli ve 29270 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/27)"

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/27)

 

 

17 Şubat 2015 Tarihli ve 29270 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/27)" ile gtip pozisyonu 3901 ile 3914 fasıl başlıkları ile bu aralıkta kalan fasıllar için  ( 3903 hariç ) ürünlerin atık maddelerden yapılmamış olsalar dahi sınır kapısından girişinde eşyanın giriş yaptığı kapının bağlı olduğu İlin Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğüne başvuru yapılarak ürünün atık olmadığı, yeni birin olduğuna dair onay alınması ve kapsamdışı yazısının giriş gümrük idaresine beyan edilmesi istenilmektedir.

 

Bu hususla söz konusu ürünlere ilişikin uluslarası akredite kuruluşlardan ürüne ait raporlar istenilmekte ve bunların tercümeleri ile beraber ilgili Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerine başvuru yapılması istenilmektedir. Uygulama resmi gazatenin yayın tarihi itibari ile geçerlidir. ( 17/02/2015 ). Konuya ilişkin resmi gazete örneği ekte tarafınıza sunulmuştur  Bilgilerinize…