Türkiye

Gümrükler Genel Müdürlüğü "Kültür Fonu-Uzlaşma" PDF Yazdır e-Posta

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü "Kültür Fonu-Uzlaşma"

Ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin beyanname tescil tarihinden sonra tespit edilmesi halinde kültür fonuna ilişkin olarak ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi gerekmekte, dolayısıyla, KDV ve varsa ÖTV'nin matrahına girmekle birlikte "gümrük idaresince takip ve tahsil edilmeyen bir alacak" olan kültür fonunun uzlaşmaya konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Söz konusu yazıya ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.