Türkiye

Gümrükler Genel Müdürlüğü "Dahilde İşleme İzni Kapsamında Serbest Bölgelere İhracat" PDF Yazdır e-Posta
Gümrükler Genel Müdürlüğü "Dahilde İşleme İzni Kapsamında Serbest Bölgelere İhracat"

Genel Müdürlüğümüze muhtelif Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden intikal eden yazılarda, dahilde işleme rejimi kapsamında işlem veya işçilik görmek üzere serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesine ithal edilip işlendikten sonra yeniden serbest bölgeye ihraç edilen eşyanın 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 28 inci maddesi uyarınca

en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgeden çıkarılamamasından dolayı Türkiye Gümrük Bölgesinde işçilik/tamir hizmeti veren dahilde işleme izni sahibi firmalardan teminatlarının iadesi konusunda şikayetlerin alındığı, 3 aylık süre kısıtlamasının yükümlülerde sızlanmaya sebebiyet verdiği bildirilmektedir.

Söz konusu yazıya ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.