Türkiye

Milletlerarası Andlaşmalar PDF Yazdır e-Posta
1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi
1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi
1975 TIR Convention ( TIR Sözleşmesi İngilizce)
1975 TIR Sözleşmesi
EK-1
EK-2
EK-3
EK-4
EK-5
EK-6
EK-7
EK-8
EK-9
EK-10
TIR Sözleşmesi Metin ve Eklerindeki Yorum Notlarının Resmi Olmayan Tercümesi
Dünya Gümrük Örgütü Revize Kyoto Sözleşmesi
Dünya Gümrük Örgütü SAFE Standartlar Çerçevesi
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşma
Eşyanın Sınırdaki Kontrolünün Ahenkleştirilmesi Sözleşmesi
Gümrük İşbirliği Konseyi Kuruluş Anlaşması
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)’nın VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma
İstanbul Sözleşmesi (Geçici İthalat Sözleşmesi)
Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmaları Listesi
Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım ve İşbirliği Anlaşmaları
Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi
Milletlerarası Nakliyatta Kullanılan Paletlerin Gümrük Rejimine Dair Avrupa Sözleşmesi
Nairobi Sozleşmesi
Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi
SECI Merkezi Anlaşmasi
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
Suç Kaynaklı Gelirlerin Aklanması, Aranması, Zaptedilmesi ve Müsadere Edilmesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi
Turizm Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi
Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesinin Ülkemiz ile Avrupa Topluluğu arasındaki Gümrük Birliğinin işleyişine dair esasları düzenleyen 1-2006 sayılı Kararı
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrükler 2020 Birlik Programına Katılımına ilişkin Anlaşma
Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi