Türkiye

Yeniden Değerleme Oranı 2015 Yılı İçin %5,58 Olarak Tespit Edilmiştir. PDF Yazdır e-Posta
Yeniden Değerleme Oranı 2015 Yılı İçin %5,58 Olarak Tespit Edilmiştir.

10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.