Türkiye

G.Y 563. maddesinin altıncı fıkrası hakkında Önemli Duyuru PDF Yazdır e-Posta
Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin altıncı fıkrası hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere 22/01/2016 tarihli 29601 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 18 inci maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin altıncı fıkrasının sonuna

" Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişiler, gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilere ortak olamayacakları gibi, yönetim organında da görev alamazlar. Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişilere şirketi temsil ve ilzam yetkisi verilemez."hükmü eklenmiştir.