Türkiye

İran'a İhracat Nasıl Yapılır PDF Yazdır e-Posta

İRAN'A İHRACAT NASIL YAPILIR

İran'a Yapılacak İhracat işlemlerinde İran Makamlarınca İran'daki tihalatçılardan Aranan Şartlar ( Bu şartlar; Türkiye'den İran'a yapılacak ihracat işlemleri sırasında İran'da yerleşik firmalarca uyulması gereken şartlardır. Aksi durumda Ülkemizden İran'a ihracat çıkış olsada alıcı firma bu şartlara uymuyorsa ithalat gerçekleşemez ve ürünler ya İran'a kalır yada geri ülkemize gelir. )

1- İran Sanayi ve Ticaret Odasından elde edilen, geçerli ticaret lisansına sahip olmak (Kartı Bazargani)

2- İhracat ve İthalat Mevzuatı Kanun Yönetmeliği ekinde yer alan listede yazılı malların ithal şartlarına göre düzenlenmesi için gerekli belgeleri almış olmak

3- Döviz tahsisi (Bakanlıklar veya kamu kuruluşlarından biri  vasıtasıyla veya ihracatta hasıl olan döviz yahut Menkul Kıymetler Borsasından alınan döviz  karşılığı senetlerle)

4- Ticaret Bakanlığında  kayıt yaptırmak.

5- İlgili bankaların birinde kredi açmak

6- Standartların yanısıra hayvansal ve bitkisel ve sağlık karantinalarını konu alan ilgili mevzuatlar ile diğer ilgili yasalara uymak

7- Mal denetleme şirketi tayin etmek ve malın gümrükten çıkarılmasında gerekli onay belgesini almak

8- Gümrük harç ve vergilerini vb. ödemek

9- İhracata karşılık mal ithalatının kapsadığı alanlar ilgili kanun maddelerinde belirtilmiştir. İçinde bulunduğumuz yılın başında hükümet ihracata karşılık ithalat alanında bir takım kolaylıklar sağlamış ve Ticaret Bakanlığına Merkez Bankasıyla organize edilmesi şartıyla ihtiyaç duyulan oranda söz konusu malların miktarını artırma hususunda yetki verilmiştir.

10- Halihazırda ülkeye giren bir kısım mal ve eşyalar fiyatlandırma mevzuatı ile ithalatçılar tarafından da uyulması  gereken mal dağıtım mevzuat hükümleri kapsamındadır.

Diğer taraftan, İran işadamlarımız için, gerek ticaret, gerekse yatırım açısından en önemli ülkelerin başında gelmektedir. İran nüfusunun önemli bir bölümü ülkemize büyük bir sempatiyle bakmakta, bazı sektörlerde Türk ürünleri üretici ayrımı yapılmaksızın marka imajıyla görülmektedir. Ülkemiz ürünlerindeki olumlu imajın arttırılarak devam etmesi, üründe ve satış ile satış sonrası hizmet anlayışındaki yüksek standardın tutturulmasına bağlı olduğu açıktır.

 

Ayrıca, özellikle İslam devrimi sonrası ticari yaşamın kendine özgü özellikler kazandığı İran'da ticari acenta ve distribütörlük aracılığı ile iş yapma biçimi oldukça yaygınlaşmıştır. Bu bakımda İran pazarına girmek isteyen Türk işadamlarının bu ülkede bulacakları bir acenta ya da aracının büyük yarar sağlayabileceği düşünülmektedir.


İran Pazar fırsatları için Fırat Kalkınma ajansı tarafından yayınlanan broşüre linkten ulaşabilirsiniz.  Tıkla<<