Türkiye

Hangi Ülkeye Hangi Belge Düzenlenir PDF Yazdır e-Posta

Yeni Sayfa 2

İHRACATTA

GÜMRÜK İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN ÜLKELER

A.TR DOLAŞIM BELGESİ

DÜZENLENEN ÜLKELER

EUR.1 BELGESİ DÜZENLENEN

EFTA ÜLKELERİ

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONU KAPSAMINDA

EUR.1 BELGESİ DÜZENLENEN

ÜLKELER

PAAMK SİSTEMİ (STA)

KAPSAMINDA

EUR.1 VEYA EUR-MED

BELGESİ

DÜZENLENEN ÜLKELER

 

ALMANYA

AVUSTURYA

BELÇİKA

BULGARİSTAN

ÇEK CUM. DANİMARKA

ESTONYA FİNLANDİYA

FRANSA

HIRVATİSTAN

HOLLANDA

İNGİLTERE

İRLANDA

İSPANYA

İSVEÇ

İTALYA

KIBRIS

LETONYA

LİTVANYA

LÜKSEMBURG

MACARİSTAN

MALTA

POLONYA

PORTEKİZ

ROMANYA

SLOVAKYA

SLOVENYA

YUNANİSTAN

İSVİÇRE

İZLANDA

LIECHTENSTEIN

NORVEÇ

ARNAVUTLUK

BOSNA-HERSEK

MAKEDONYA

KARADAĞ

SIRBİSTAN

FAS

İSRAİL

MISIR

SURİYE (ASKIDA)

TUNUS

ÜRDÜN

 İKİLİ ANLAŞMA GEREĞİ

EUR-1 BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

MENŞE İSPAT BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

ÖZEL MENŞE (FORM-A)

BELGESİ DÜZENLENEN

ÜLKELER

GÜRCİSTAN

FİLİSTİN

ŞİLİ

MORİTYUS (AB VE AKP) ÜLKELERİ

İRAN  ( İran için Menşe İspat Belgesi)

MALEZYA ( Malezya  içinMenşe Belgesi )

8.SÜTUN KRİTERLERİ

JAPONYA – W- GTİP NO (Tarım ürünü için P )

BEYAZ RUSYA – (P)

RUSYA FEDERASYONU- (P)

UKRAYNA – (P)

KAZAKİSTAN –(P)

AMERİKA  (P)

AVUSTRALYA (BOŞ BIRAKILACAK)

KANADA  (RESMİ ONAY YOK)

YENİ ZELANDA (RESMİ ONAY YOK)

LİSTEDE OLMAYAN TÜM ÜLKELER  İÇİN  MENŞE ŞAHADETNAMESİ DÜZENLENİR.

NOT: A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER  İÇİN İHRAÇ KONUSU EŞYA

İŞLENMEMİŞ  TARIM ÜRÜNÜ VEYA AVRUPA KÖMÜR ÇELİK TOPLULUĞU  (AKÇT) LİSTESİNDE YERALAN BİR EŞYAOLMASI HALİNDE BU ÜLKELERE  A.TR  DOLAŞIM BELGESİ  YERİNE  EUR.1  DOLAŞIM SERTİFİKASI DÜZENLENİR.