Türkiye

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6) (26.03.2020 T. 31080 R.G.) PDF Yazdır e-Posta

 

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6) (26.03.2020 T. 31080 R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT 96/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT 2020/6)

MADDE 1 – 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç) öncesinde gümrük beyannamesi tescil edilmiş mallara uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine 33-40 ıncı sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

33- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

kapsamında piyasaya arz edilen 9019.20.00.00.18 GTİP’li Ventilatör

Türkiye İlaç ve

Tıbbi Cihaz

Kurumu

6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

34- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9018.90.84.00.19 GTlP’li Ecmo

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Karan

35- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9019.20.00.00.18 GTİP’li Oksijen Konsantratöril

Türkiye İlaç vc

Tıbbi Cihaz Kurumu

6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Karan

36- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen Ventilasyon Sarfları

(9019.20, 90.26 GTİP’li Flow sensör, 84.81, 9019.20 GTİP’li Ekspirasyon valfı,

9027.10 GTlP’li Oksijen sensörü,

9019.20 GTİP’li Ventilatör devreleri)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı ihracat Rejimi j Kararı

37- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9018.90.60.00.00 GTİP’li Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi)

Türkiye İlaç vc Tıbbi Cihaz Kurumu

6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

38- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9018.39 GTİP’li IV Kanül

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

39- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen

90.18, 90.19 GTİP’li Entübasyon

Tüpleri

Türkiye İlaç vc Tıbbi Cihaz Kurumu

6/1/1996 tarihli ve 22515 sayıh Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayıh İhracat Rejimi Kararı

40- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9018.19.10.00.00 GTİP’li Yoğun Bakım Monitörleri

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Karan

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4) (04.03.2020 T. 31058 R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (İHRACAT: 96/31)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2020/4)

(04.03.2020 T. 31058 R.G.)

MADDE 1 – 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’in ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine 27-32 nci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.


"27- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında
piyasaya arz edilen "koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler)"

Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz
Kurumu

6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı ihracat Rejimi Kararı

28- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında
piyasaya arz edilen "tulum (koruyucu iş elbisesi)"

Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz
Kurumu

6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı ihracat Rejimi Kararı

29- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında
piyasaya arz edilen "sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler)"

Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz
Kurumu

6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı ihracat Rejimi Kararı

30- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında
piyasaya arz edilen "gözlük (koruyucu gözlükler)"

Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz
Kurumu

6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı ihracat Rejimi Kararı

31- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen "tıbbi ve cerrahi maske"

Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz
Kurumu

6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı ihracat Rejimi Kararı

32- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen "tıbbi steril/non-steril eldiven"

Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz
Kurumu

6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı ihracat Rejimi Kararı

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.